Nerokkaan yksinkertainen

Kun erilaisten uskonnollisten sääntöjen mestari, nimettömäksi jäänyt lainopettaja kysyi Jeesukselta lain tärkeintä käskyä, tärkein tavoite oli saada Jeesus kiinni, ansaan.

Nerokkaan yksinkertainen | Hartaus | Kotiseutulainen

Lainopettaja ei ehkä uskonut, että Jeesus osaisi vastata kysymykseen – niin monta sääntöä ja käskyä Jeesus itse oli hänen näkökulmastaan jättänyt huomiotta. Samalla kuitenkin lainopettaja jäi itse ansaan; sääntöjen noudattamisen mestari ei ollut itse osannut noudattaa käskyä, jonka Jeesus nosti tärkeimmäksi. Lainopettajan kysymyksen perimmäinen motiivi ei ollut oppia, vaan näpäyttää.

Rakkauden kaksoiskäsky haastaa ja asettaa uudenlaiseen tärkeysjärjestykseen. Rakkauden kaksoiskäsky on nerokkaan yksinkertainen; sen sisältö on helppo ymmärtää, vaikkakin vaikea toteuttaa. Yksi rakkauden kaksoiskäskyn haaste on sen moniosaisuus. Ihmiselle on luonnollista luoda hierarkioita ja asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. Varmasti monen kristityn kiusaus on ollut ajatella rakkauden kaksoiskäskyä lukiessa, että oikeastaan se ensimmäinen osa, Jumalan rakastaminen, on se tärkeämpi. Ehkä Jeesukselta asiaa kysynyt lainopettajakin oli vastauksen kuullessaan tyytyväinen; kyllähän sääntöjen noudattamisen mestari osasi Jumalaa rakastaa – yli kaiken vieläpä.

Kuitenkin Jeesus jatkaa: ”- – toinen yhtä tärkeä”. Tosiaankin; lähimmäisen rakastaminen on yhtä tärkeää kuin Jumalan rakastaminen yli kaiken. Toista ei ole ilman toista. Siis kaksi ohjetta, jotka ovat ihan yhtä arvokkaita. Yhtäkkiä sääntöjen noudattamisen mestarillekin tämä kaksiosainen käsky voikin olla liikaa. Jos nimittäin Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen ovat yhteydessä toisiinsa, tulee ensimmäisestäkin hieman vaikeampaa. Ehkä Jumalan rakastaminen ei olekaan yhteydessä siihen, kuinka hyvin erilaiset säännöt, lait ja käskyt saadaan noudatettua – vaan siihen, palvelevatko ne myös muita ihmisiä. Jos ihminen tekee kaikki asiat Jumalan rakkauden nimissä, mutta ohittaa samalla lähimmäisen, ovat täytetyt säännöt ja käskyt olleet yhtä tyhjän kanssa. Ehkä Jeesuksen kohtaama lainopettajakin ymmärsi sen.

Anne Heikkinen

Kirjoittaja on tuore pappi 

Aiheeseen liittyviä juttuja