Muistakaa, mitä hän sanoi teille!

Naiset menivät aamuvarhaisella haudalle. Heidän toimintansa kuvaa uskon syntymistä. Heillä ei ollut ajatustakaan, että Jeesus olisi noussut haudastaan.

Muistakaa, mitä hän sanoi teille! | Hartaus | Kotiseutulainen

Ensimmäinen asia oli, että he havaitsivat jotain poikkeavaa. Heidän murheensa olikin ollut, kuka auttaisi heitä pääsemään haudan sisälle. Nyt kivi oli poissa. Naiset menivät sisälle hautaan, eivätkä vieläkään käsittäneet. 

Tässä on hyvä lähtökohta uskolle. Ymmärtämättömyys! Eivät edes poikkeavat havainnot synnytä uskoa, mutta ymmällä oleminen on hyvä lähtökohta.

Siihen tuli enkelien viesti. Silloinkin naiset ”pelästyivät ja painoivat katseen maahan”. Ymmällään oleminen ja viesti toisesta maailmasta saivat heidät lähes tolaltaan. Mutta kun enkelien viesti tavoitti heidät, Raamattu kertoo, että ”silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut”. Enkelin viesti oli: ”Jeesus elää!”.

Ehkä meillekin on käynyt välillä niin, että pettymykset ja kovat kokemukset ovat haudanneet alleen uskomme ja kykymme ymmärtää Jumalan puhetta. Me painamme katseemme maahan ja olemme ymmällämme. Silloin tarvitsemme Jumalan pelastavaa puhetta ja hänen sanaansa. Se sana on: älkää sulkeutuko pettymyksiinne, muistakaa Jumalan lupauksia. Tyhjässä haudassa naiset kuulivat viestin, joka vapautti: Jeesus elää. Sen jälkeen he saattoivat kohottaa katseensa ja näkivät maailman toisin. 

Naiset lähtivät liikkeelle ja kertoivat tyhjän haudan ihmeestä Jeesuksen pelokkaille opetuslapsille. Pettyneet Jeesuksen seuraajat luulivat ensin viestiä tyhjiksi puheiksi. Hautaa käytiin ihmettelemässä ja toivo heräsi. Lopulta Jeesus itse ilmestyi seuraajilleen. Hänen tärkeä viestinsä oli: ”Älkää pelätkö! Rauha teille.” Pelko hälveni ja muutkin saivat kuulla rohkaisevan uutisen.

Jumala voi muuttaa epäuskomme ja kaipauksemme uskoksi. Ihmettely riittää aluksi. Jumala vakuuttaa sen jälkeen, kun kysyt, miten kaikki on mahdollista. ”Muistakaa, mitä Jeesus on puhunut teille”, enkeli kehottaa.

Esa Löytömäki
Forssan seurakunnan kirkkoherra

Aiheeseen liittyviä juttuja