Vastuullinen kalastus -ovatko luvat kunnossa?

Suomessa jokamiehenoikeudella saa liikkua, veneillä ja uida vesistöissä. Jokamiehenoikeudella saa onkia ja pilkkiä ei kielletyissä vesistöissä. Tarvitaanko kalastuslupa? Se riippuu kalastustavasta, kalastajan iästä ja kalastuskohteesta.

Vastuullinen kalastus -ovatko luvat kunnossa? | Harrastus | Kotiseutulainen

Kenelle kalastaminen on maksutonta? 

Alle 18-vuotiaalle ja 65 vuotta täyttäneelle pilkkiminen, onkiminen ja viehekalastus on maksutonta. Jos kuitenkin kalastaa usealla vavalla, tulee olla vesialueen omistajan lupa.

Kalastushoitomaksu ja vapalupa

18-64 vuotiaiden tarvitsee maksaa valtion kalastushoitomaksu muuhun kuin onkimiseen ja pilkkimiseen. Kalastushoitomaksun voi maksaa vuorokaudeksi, viikoksi tai koko vuodeksi. Se oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä lähes koko maassa ja meressä, poikkeuksena Ahvenanmaa.Luvat on jaoteltu kalastustavan mukaan: vapa-, pyydys- ja ravustuslupiin. Lisäksi erityiskalastuskohteisiin kuten kosket tarvitaan erillinen lupa. Kalastusluvat myöntää kalastusalueiden haltija.

Vapaluvalla henkilö voi kalastaa uistimella, perholla, pilkkimällä ja onkimalla. Pyydysluvalla voi kalastaa katiskalla ja verkolla. Ravustuslupa tarvitaan ravustamiseen. 

Esimerkiksi Metsähallituksen kalastuspaikoille tarvitaan vapalupa kalastushoitomaksun lisäksi. Metsähallitus käyttää lupatuotot muun muassa kalavesien hoitoon. Kalastusluvan voi ostaa netistä, eräluvat sovelluksesta, luontokeskuksista ilman palvelumaksua ja palvelumaksulla (3€) lupamyyntipaikoista ja R-kioskista. 

Vastuullinen kalastus

Kalastaessasi ota huomioon kalat ja luonto. Vapauta rauhoitetut ja alamittaiset kalat (kalastuslaki) sekä ota vain sen verran, mitä tarvitset. Huolehdi, että kala on hyvässä ja elinvoimaisessa kunnossa vapautettavaksi veteen tai jos otat kalan ruoaksi, lopeta se heti pyynnin jälkeen ja käsittele oikein. 

Muista myös, että erityisesti isot kalat ovat arvokkaita kalakannalle, ne tuottavat yleensä nopeakasvuisempia ja elinkykyisempiä jälkeläisiä.

Valitse välineet oikein: ei paljon koukkuja ja pieni tai väkäsetön koukku, oikean kokoinen haavi, pihdit ja katkaisupihdit. Jos vapautat kalan, pyri pitämään se koko ajan vedessä ja varjossa. Vesi tukee kalan fysiikkaa ja kala ei ole tottunut aurinkoon. Pyri vapauttamaan kala jo vedessä, älä roikota kalaa koukussa, käsittele kalaa nopeasti ja varoen.

Lisää tietoa ja lähteinä oli:

Kalastusrajoituksia: kalastusrajoitus.fi

Luvat: eraluvat.fi

Vastuullinen kalastaminen: vapaa-ajankalastaja.fi

Kirjoittanut Minna Al-Taeshi, kuva Hoshyar Al-Taeshi

Aiheeseen liittyviä juttuja