Näe hyvin töissä ja harrastuksissa!

Nykypäivän (työ)elämä vaatii näköjärjestelmältä paljon. Tarkka ja rasituksesta vapaa näkeminen on tärkeä osa hyvää työkykyä. Useimmissa työtehtävissä näönkäytön tarpeet ovat paljon vaativampia, kuin vapaa-aikana. Huono työskentelyergonomia, työhön soveltumattomat silmälasit tai kokonaan korjaamaton taittovirhe kuormittavat tarpeettomasti näköjärjestelmää aiheuttaen mm. niska- ja hartiaseudun ongelmia, päänsärkyä ja epämukavaa oloa.

Saalista ei luvata, mutta miellyttävän näkökokemuksen polarisoivilla linsseillä!

Saalista ei luvata, mutta miellyttävän näkökokemuksen polarisoivilla linsseillä!

Näönkäytön tarpeet ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana enemmän lähi- ja välietäisyyksille painottuviksi. Tämä kuormitus tuo herkästi erilaiset piilevät taittovirheet, voimakkuuden muutostarpeet ja silmien lihaksiston ongelmat esille aiheuttaen ongelmia näkemisessä. 

Työterveyslaitoksen tutkimus on osoittanut, että erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutumista näyttöpäätetyössä huomattavasti. Käytettäessä erityistyölaseja lukunopeus on noin 5 % parempi kuin tavallisilla moniteholaseilla ja tehty näyttöpäätetyö sisältää myös merkittävästi vähemmän näkemiseen ja sitä kautta työasentoihin vaikuttavia kuormitustekijöitä. Silmälasien avulla pystytään näin ollen parantamaan työhyvinvointia huomattavasti. On myös huomioitava, että monenlaisten digitaalisten laitteiden käyttö kotioloissa on lisääntynyt, joten on perusteltua käyttää vapaallakin digilaitteet huomioon ottavia silmälasiratkaisuja. Optoergonomiaan pätevöitynyt optikko on asiantuntija työnäkemiseen liittyvissä asioissa ja siksi oikea henkilö vastaamaan aihealueen kysymyksiin. 

Monissa harrastuksissa tarvitaan tarkkaa näkemistä ja hyvää silmien suojausta samanaikaisesti. Voimakkuuden määrittämisessä ja valittavissa linssityypeissä huomioidaan aina lajien ja harrastusten erityistarpeet. On tärkeää huomioida silmälasin tai kontrastia parantavan lasin hyvä istuvuus kasvoilla. Kalastuksessa, golfissa ja metsästyksessä suorituksiin voidaan vaikuttaa linssivalinnoilla ja oikean värisillä linsseillä. Lasketteluun, moottoripyöräilyyn ja muihin vauhtilajeihin on myös saatavilla erikoistilanteisiin suunniteltuja malleja niin kehysten kuin linssienkin osalta. Esimerkiksi eri tavoin värjättyjen linssien läpi golfkentän ulottuvuudet avautuvat aivan uudella tavalla ja erikoismuotoillut kehykset mahdollistavat moottoripyöräkypärän mukavan käytön. Juoksemisessa, pyöräilemisessä tai pallopeleissä ilmavirta liikkuu eri tavalla ja näihin voidaan valita juuri kullekin urheilulajille tarvittavat linssit, jolloin esimerkiksi huurtuminen saadaan minimoitua.

Monessa lajissa näkökyvyllä on merkittävä vaikutus itse suoritukseen. Tarkka ja miellyttävä näkeminen parantaa urheilusuoritusta. Kun näkö on kunnossa, urheilija voi keskittää voimavaransa muihin osa-alueisiin. Piilolinsseillä ja niiden kanssa pidettävillä suodatinlaseilla saadaan maksimaalinen näönkäyttö urheiluharrastuksissa. Piilolinssit ovat aktiivisen liikkujan, myös lapsen ykkösvaihtoehto. Piilolinsseissä on valinnanvaraa, joten lähes kaikkiin näkemisen tarpeisiin löytyy oikea ratkaisu.

Harrasteet siis asettavat erilaisia vaatimuksia näkökyvylle. Haasteita silmille aiheutuu niin olosuhteista, kuten lumesta, sumusta, häikäisevästä auringonpaisteesta ja hämäryydestä kuin nopeasti liikkuvista tai kaukana siintävistä pelivälineistä. Urheilija katsoo harvoin suoraan eteensä, mutta sitäkin useammin ylös, alas ja sivuille. Urheillessa täytyy kyetä muun muassa liikuttamaan silmiä ja tarkentamaan katsetta nopeasti, erottamaan kontrasteja, arvioimaan etäisyyksiä, seuraamaan tapahtumia aivan näköalueen reunassa sekä ennakoimaan erilaisia pelitilanteita. Käsitöiden tekemisessä tai maalaamisessa katseluetäisyydet ovat lyhyitä, jolloin tarvitaan eri tyyppistä linssiratkaisua. Kaikkiin näkemisen haasteisiin löytyy hyvä ratkaisu näihin osa-alueisiin kouluttautuneilta optikoilta.

Satu Järvinen

Pro-Auctore optikko

Aiheeseen liittyviä juttuja