Yrittäjäneuvoja yli tuhannen vuoden kokemuksella

Uudet yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat muodostavat MeMentorit -ryhmälle pääkohteen.

Yrittäjäneuvoja yli tuhannen vuoden kokemuksella | Yritysuutiset | Kotiseutulainen

Matti Ryyppö (vas.), Kari Kasurinen ja Jukka Kinos kuuluvat MeMentorit-ryhmässä ydinjoukkoon.

Kiinnostaako yrittäjäksi ryhtyminen? Jos kiinnostaa, niin hyvä on. Uusia yrittäjiä nimittäin tarvitaan. Mitä alkuun pääsemisen edellytyksiin tulee, niin ainakin yhtä uudelta yrittäjältä puuttuu. Nimittäin yrittäjäkokemusta.

Asia on kuitenkin tiedostettu. Vieläpä nimenomaan siellä, missä kyseistä ominaisuutta riittää. Nimittäin MeMenttoreissa.

− Olemme Forssan talousalueella, eli Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä toimiva kokeneiden, eri alojen yrittäjien ja liike-elämän palveluksessa työskentelevien, tai aiemmin työskennelleiden vapaaehtoinen asiantuntija- ja tukiryhmä, summaavat  Matti Ryyppö, Jukka Kinos ja Kari Kasurinen MeMentoreiden ohjausryhmästä.

Kipinä kahvipöydästä

Ajatus virisi Matti Ryypön ja Jukka Kinoksen kahvipöytäkeskusteluista. Idea eteni keskusteluringin saatua innolla asiaan tarttunutta laajennusta muistakin yritystoiminnan ja liike-elämässä parissa jo vankan uran tehneistä vaikuttajista.

− Taustalla vaikuttivat osaltaan lähipiiriläisten ja ystävien haasteet sekä käytännön ongelmat yritystensä käynnistämisessä ja toimintojen kehittämisessä.

Käytännön mentoritoiminnalle haettiin operatiivisia ja jäsenistöön liittyviä suuntaviivoja useita kertoja kevään ja kesän 2015 mittaan kokoontuneessa ohjausryhmässä, johon kuuluivat Matti Ryypön, Jukka Kinoksen ja Kari Kasurisen lisäksi Kari Heinämäki, Heino Ruottinen sekä Jarmo Sirén.

Ammattitaitoa, kokemusta, erityisosaamista

Nyt MeMentoreilla on koossa viitisenkymmentä henkilöä käsittävä ryhmä, joka omaa yritys- ja liike-elämästä eri aloilla ja erimuodoissaan yhteenlaskettuna yli tuhatvuotisen kokemuksen. Tarjottavana on jotain sellaista, mitä kouluista ei suoranaisesti saa. Väheksyä ei sovi niin sanotun hiljaisen tiedon osuutta.

− Eikä kaikkea meidän tarjoamaamme ole muutoinkaan yleisesti jaettavana. Se tarkoittaa monialaista, jo käytännössä koeteltua ammattitaitoa, kokemusta, erityisosaamista ja näkemystä.

Kuvaan MeMentoreissa kuuluu myös joukon itsetäydentävyysperiaate.

− Voimme esimerkiksi vaihtaa tarpeen mukaan ajatuksia ja kysellä neuvoja myös joukkomme ulkopuolisilta, joiden tiedämme omaavan tilanteen edellyttämää, välillä hyvinkin yksityiskohtaisuuksiin ulottuvaa erityisasiantuntemusta.

Ei kilpailija vaan täydentäjä

MeMentoreista muistutetaan, että he eivät kilpaile yksityisten yrittäjien, virallisten yrittäjäorganisaatioiden, Yrityskehityksen tai kuntien omien elinkeino- ja yrittäjäpalveluja tuottavien kanssa, vaan täydentävät omaltaan osaltaan kyseisiä palveluja.

− Toimimme vapaaehtoispohjalta ja epävirallisesti, järjestäytymättömänä ryhmänämme. Asiaan kuuluu myös näin ollen, että tarjoamme apuamme maksuttomasti pyyteettömässä talkoohengessä, kuuluu heidän sanomansa. 

Toimeen tarttumisen perustavanlaatuiseksi lähtökohdaksi MeMentoreissa määritellään esiin tullut havainto, jonka mukaan uusia yrityksiä syntyy seutukunnalla aivan liian vähän.

Vankalta kokemuspohjalta ponnistaen käydään pohdintaa, mitä me voisimme tahollamme tehdä asialle -hengessä. Siis, miksi uusia yrityksiä ei perusteta ja mitä asioita pidetään yritysten perustamisen jarruna ja miksi toisaalta moni perinteinen ja arvostettu yritys lopettaa toimintansa tai siirtää ne muualle.

Tiedostettua on tullut toki senkin, että vallitsevaan ongelmatilanteeseen vaikuttavat monet sellaisetkin syyt, joihin MeMentorit eivät pysty vaikuttamaan.

− Sen sijaan meillä on tarjolla helpotusta ainakin osaan aloittavien yritysten ja yrittäjien sekä kasvukipujen kanssa painivien jo olemassa olevien yritysten kohtaamista ongelmista.

Tarpeelliseksi todettu

Mentorointikohteiden painopistealueen muodostavat perustettavat uudet sekä toimintansa alkutaipaleella olevat yritykset. Myös yrittäjäksi ryhtymisestä kiinnostuneet tai yritysideoidensa kantavuuden kanssa asiantuntijan arviointiapua kaipaavat lukeutuvat ydinkohderyhmään.

MeMentoreiden toiminta on toistaiseksi edennyt niin, että osa ryhmäläisistä on mentoroinut useampaakin yrittäjää tai yritystä ja osalla on joitakin yksittäisiä mentoroitavia.  Joidenkin yritysten mentorointeja MeMentorit ovat hoitaneet toiminnan yhtä ulottuvuutta kuvaten muutaman mentorin ryhmissä.

Yhteyttä MeMentoreihin saa mementorit.fi -kotisivujen kautta.

Teksti ja kuva: Erkki Kuronen.

Aiheeseen liittyviä juttuja