LounaPlussa tukemassa elinvoimaa, yrittäjyyttä ja hyvinvointia

Forssan seudun Leader-ryhmä LounaPlussa vastaanottaa yritys- ja hanketukihakemuksia jatkuvasti. EU-ohjelmakauden taitteesta huolimatta keskeytystä ei tule rahoitukseen ja toteuttamisaikaa on runsaasti, vuoden 2023 loppuun saakka.

LounaPlussa voi myöntää 20 %:n tukea yritysten kone-tai laiteinvestointeihin tai pienehköihin toimitilainvestointeihin, mikäli niillä on selkeää työllistävää vaikutusta ja toiminta on päätoimista. Isot toimitilainvestoinnit rahoittaa Hämeen Ely-keskus. 

Yhdistysten ja yhteisöjen hanketuet voivat sisältää toiminnan kehittämistä tai yleishyödyllisiä investointeja. Näissä tukiosuus vaihtelee 60-80 % kustannuksista. 

Hankehaku ja kiinnostus seudun kehittämistoimintaan on vuodenvaihteen tietämillä ollut kiitettävän vilkasta. Koko seutukunnan edustajista koostuva LounaPlussan hallitus on kokoustanut säännöllisesti, ja henkilöstö valmistelee hankkeita sekä maksatushakemuksia Hämeen ELYkeskuksen käsittelyyn koko ajan. Kun idea hankkeesta yhdistyksessä herää, kannattaa se ensimmäiseksi viedä oman yhdistyksen kokoukseen yhdessä jalostettavaksi. Yhteinen, kirjallinen päätös hakemisesta tarvitaan joka tapauksessa. 

Seuraavaksi tulisi tietää, mitä haaveen toteuttaminen maksaa. Kustannuksia voi selvitellä ja tarjouksia kysellä jo ennen yhteydenottoa LounaPlussaan. Talkootyöt ovat edelleen arvokkaita, ja niiden avulla osallistaminen onkin varsin tärkeää, yhteisöllistä toimintaa, kertoo hankeneuvoja Elina Hujanen. Rahoitettavien hankkeiden kokohaitari vaihtelee, pienin maksettava tuki on yritystuissa 2000 € ja hanketuissa 5000 €. LounaPlussan hallitus on suuntaamassa vuoden 2021 rahoituksia etenkin seudun elinvoimaa, yrittäjyyttä ja hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin unohtamatta ympäristöä kohentavia toimia. Lisäksi toivotaan nuorten hyvinvointiin kohdentuvia hankkeita. 

Tiivis infopaketti hankkeiden hausta, toteuttamisesta ja maksatusasioista on luvassa tiistaina 23. helmikuuta klo 17. Etäyhteyslinkin saa ilmoittautumalla osoitteeseen toimisto@lounaplussa.fi.

Aiheeseen liittyviä juttuja