Alustavia satonäkymiä kaudelta 2022:  Kohtalaista tai jopa hyvää!

Syyskuun puolenvälin ollessa käsillä on puintikausi jo pitkällä. Puimurit ovat saaneet liikkua pelloilla melko hyvissä olosuhteissa Kotiseutulaisen levikkialueella. Muutamat sadealueet, jopa runsasvetiset, ovat pyyhkineet paikoittain yli, mutta työt ovat jatkuneet suhteellisen hyvässä tahdissa.

Alustavia satonäkymiä kaudelta 2022:  Kohtalaista tai jopa hyvää! | Kotiseutu | Kotiseutulainen

Kanta-Hämeessä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän alueella viljelijät ovat varovaisen positiivisia sadon määrän suhteen. Lantmännen Agro Forssan, Tuomo Erjala Oy:n viljanostaja Tapio Touru on keskustellut paljon asiakkaiden kanssa, jotka vaikuttavat olevan tyytyväisiä kasvukauden onnistumiseen. Tosin puheissa tulee ilmi huoli kohonneista kulueristä, kuten polttoaineista, lannoitteista ja rehuista. 

− Parin heikon vuoden jälkeen sadot kuitenkin ovat vähintäänkin kohtalaisia, elleivät hyviä, arvioi Touru satomääriä toimintaalueellaan. 

Tammelan ja Ypäjän alueilta on toisaalta kantautunut tietoon heikkoja, kuivuudesta kärsineitä lohkoja, joilta viljasato on jäänyt pieneksi. Maalajikohtaiset erot tulevat esiin, kun kuivalle alttiit hiesumaat ovat jääneet heikkotuottoisiksi sateiden jäätyä vähäisiksi. Sen sijaan runsasmultaiset maat antavat satoa hyvin ja tasaavat eroa kuivinakin kausina. 

− Sadon laatu on ollut tänä vuonna oikein hyvä, kertoo Touru. Viljojen painot ovat olleet hyviä ja esimerkiksi kauralla seulonta-aste on kohdillaan eli jyvä on kookasta. Kauralta ei ole todettu DON-toksiineja, mikä kertoo puhtaudesta ja vähäisestä punahomeen määrästä. Kaura on saatu siis korjattua hyvissä, kuivissa oloissa. 

Vehnien valkuaispitoisuuksista tuloksia on vielä vähän. Ohran osalta valkuaislukemat ovat olleet + 12 %, mutta tiedot ovat rehulajikkeista. Myös herne on tänä vuonna laadultaan, hehtolitrapainoltaan sekä siemenkooltaan hyvää luokkaa. 

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) puintiseurannan mukaan etenkin Varsinais-Suomesta on useita arvioita herneen onnistumisesta ja hyvistä sadoista. Koska Etelä-Suomessa syysviljojen talvehtiminen viime vuonna oli heikkoa, ei ruista ja syysvehnää tule alueella paljon markkinoille. 

Pohjanmaalla sen sijaan syysviljat onnistuivat, mutta korjuuta ovat vaikeuttaneet sateet. VYR puintiseurannan mukaan syysviljojen satotasoissa on vaihtelua, mutta yleisarvio on keskimääräinen tai kohtalainen. 

Kevätviljojen satoja VYR arvioi 29.8. pääasiassa kohtalaisiksi ja keskimääräisiksi, selvästi paremmiksi kuin 2021. 

Touru viljelee myös itse veljensä kanssa kasvitilaa Forssan Matkussa. Omakohtaisen kokemuksen mukaan sato tänä vuonna on hyvä tai normaali, ja annetut ravinteet tulleet hyvin käyttöön. Omankin tilan vilja on ollut painavaa ja jyväkoko keskimääräistä isompi, summaa hän kasvukauden onnistumista. 

Aiheeseen liittyviä juttuja