Marjastaja, tunnetko rajasi?

Metsämarjojen satokausi on hyvässä vauhdissa, ja metsissä ja soilla käydään jo ahkerasti mustikka- ja hillamättäillä. Myös vadelma on kypsynyt. Muita taloudellisesti merkittäviä luonnon marjoja eli puolukkaa ja karpaloa, saadaan vielä hetki odotella. Suomalaisilla on mahtava mahdollisuus jokamiehen oikeuden turvin marjastaa ja sienestää lähes missä hyvänsä joitakin poikkeuksia ja harkintaa käyttäen. Luonnonmarjoja arvioidaan kasvavan jopa 100 miljoonaa ämpärillistä vuodessa eikä niistä pääty ihmisen käyttöön kuin murto-osa.

Marjastaja, tunnetko rajasi? | Uutiset | Kotiseutulainen

Monella marjastajalla on se oma salainen, varma, satoisa marjapaikkansa, mutta mitäpä jos vasta aloittaa harrastusta eikä tiedä minne mennä. Jostain on aloitettava. Koska valinnan varaa piisaa, autamme nyt karsimaan pois paikat, joissa ei saa marjastaa. Alueita, joilla jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa, ovat asutus, viljelysmaat ja tiukasti suojellut luonnonpuistot sekä Puolustusvoimien sotilasalueet. 

Luonnonpuistossa ei saa marjastaa

Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa, marjastus ja sienestys ovat pääosin sallittuja.Sen sijaan luonnonpuistoissa marjastus ja sienestys ovat aina kiellettyjä. Ne ovat suojelumääräyksiltään kansallispuistoja tiukempia, eikä niillä yleensä saa liikkua ilman kirjallista lupaa muutenkaan. Sallittu liikkuminen luonnonpuistoissa tapahtuu merkityillä poluilla eikä marjastus tule kyseeseen senkään puolesta.Kansallispuistojen järjestyssäännöissä voi sen sijaan olla yksittäisiä rajoituksia, joihin marjastajan tai sienestäjän tulee tutustua ennen liikkeelle lähtöä. 

Pysy poissa asutuilta pihoilta

Hyvää tapaa noudattaen on pysyttävä riittävän kaukana asumuksista. Piha-alueilla on voimassa kotirauhansuoja, kuten myös kesämökeillä, vaikka ketään ei olisikaan paikalla. Tontilla, jota ei ole rakennettu, ei ole kotirauhan suojaa. Pihapiiri käsittää asunnon välittömän ympäristön ja pihapiirillä tulee olla tunnusmerkit, joista marjastaja voi arvioida pihapiirin, mutta mitään erityisiä suojavyöhykkeitä ei ole.On siis osattava arvioida, kuinka lähelle on järkevää mennä häiritsemättä asukkaita. Sitä voi kysyä itseltään kysymyksen kuinka lähelle esimerkiksi omaa kotiaan antaisi tuntemattoman marjastajan tulla kyykkimään. Vältä ainakin näkö- ja kuuloetäisyyttä.

Marjastaja, tunnetko rajasi? | Uutiset | Kotiseutulainen

Puolustusvoimien alueilla hengenvaara

Vaikka marjat kuinka kutsuisivat, Puolustusvoimien sotilasalueella liikkuminen ilman asianmukaista lupaa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Puolustusvoimat kertovat sivuillaan, että luvaton liikkuminen esimerkiksi ampuma-alueella voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Puolustusvoimien alueet, joilla liikkuminen on kielletty, on merkitty maastoon keltapohjaisin kieltotauluin. Luvaton liikkuminen näillä Puolustusvoimien alueilla on rangaistavaa. 

Älä poimi runsasliikenteisten teiden varsilta

Teiden läheisyydestä ei pidä kerätä marjoja ja sieniä liikenteen raskasmetallilaskeuman vuoksi. Kaupallisille poimijoille annettujen ohjeistuksien mukaanmarjoja voi poimia vilkkaasti liikennöidystä autotiestä 50 metrin ja hiekkatiestä 25 metrin etäisyydellä. Tien vieressäkään olevat marjat eivät tuskin ylitä raskasmetallipitoisuuksien suositusrajoja Suomessa, mutta asia on hyvä tiedostaa. Samoin kuntoradoilla polun vierellä on luultavasti ulkoillut paljon koiria, jolloin näitäkin alueita kannattaa välttää. Yleisesti ottaen myöskään teollisuuslaitosten lähiympäristöt, entiset saha-alueet ja kaatopaikat eivät sovi marjastukseen.

Marjasta fiksusti

Jokamiehen oikeudet koskevat luonnonvaraisten marjojen, sienten ja kasvien keruuta niin omaan kuin kaupalliseen käyttöön. Pitää muistaa, että luonnonsuojelulaeissa rauhoitettuja lajeja sen sijaan ei tule kerätä. Varsinaisia marjoja niiden joukkoon ei kuulukaan.Jokamiehen oikeuksilla liikuttaessa on muistettava, ettei muuten vahingoita luontoa ja kasvavia puita tai haittaa maanomistajan maankäyttöä. Viljellyillä pelloilla ei saa kulkea eikä pihamailla tai istutuksilla. Vie mukanasi myös roskasi pois metsästä. Joku kuitenkin omistaa sinunkin salaisen marjapaikkasi, jos et sinä itse. 

Teksti MetsäAnna

Kuvat Anneli Niemenmaa, Ylöjärvi @anneliniemenmaa (ämpäri), MetsöAnna (mustikat)

Aiheeseen liittyviä juttuja