Korteniemen perinnetila- täynnä elävää historiaa

Liesjärven kansallispuistossa sijaitseva Korteniemen vanha metsänvartijatila toimii elävänä perinnetilana kesäisin. Perinnetilalla riittää paljon puuhaa kaiken ikäisille. Tilaan ja sen tapahtumiin sekä perinnemaisemaan ja sen hoitoon ovat kaikki tervetulleita tutustumaan.

Korteniemen perinnetila- täynnä elävää historiaa | Kulttuuri | Kotiseutulainen

Perinnetilalla tehty työ on elävää kulttuuriperintöä – se on tietoja, taitoja, tapoja ja perinteitä, joita tilalla työskentelevät vaalivat.Tilaa hoidetaan vanhaan malliin ja siellä eletään 1910-luvun arkea – vaatetusta myöden. Pelloilla ja kasvimailla viljellään vanhoja kotimaisia kasvilajikkeita perinteisin menetelmin ja tilalla pidetään samoja kotieläimiä kuin maalla ennen. Pihapiirissä voi nähdä Alhon kantaa olevia kanoja, niityillä laiduntavat suomenlampaat ja kyyttölehmät. Liesjärven rannalla sijaitsevan tilan rakennukset, puutarhat ja viljelykset ovat säilyneet lähes muuttumattomana yli sata vuotta.

Perinnetilaa hoitamalla säilytetään kasvi- ja eläinlajeja, joiden olemassaolo vaatii vanhakantaisen maanviljelyn luoman ympäristön kuten niityn tai karjanlaitumen. Samalla pidetään yllä perinteisiä työtapoja ja rakennuksia. Korteniemen perinnetilaa emännöivä Outileena Uotila Metsähallituksesta kiteyttää Korteniemen perinnetilan tarkoituksen näin: ”Perinnetilan tärkein tehtävä on koko kulttuuriympäristön ylläpito. Perinteisin menetelmin viljeltävät pellot ja suomalaisten alkuperäisrotujen laiduntamat niityt pitävät maiseman avoimena. Perinneympäristössä elävät lukuisat uhanalaiset lajit – myös tilalla viljellyt maatiaislajit ovat uhanalaisia. Jos tilaa ei hoideta, metsä ottaisi omansa”.

Luontoelämysten lisäksi Korteniemen perinnetila tarjoaa mahdollisuuden osallistua arvokkaan kulttuuriperinnön vaalimiseen, sillä tilan perinneympäristöä kunnostetaan myös talkoovoimin.Kesäkuun alussa järjestetyllä WWF:n leirillä talkoolaiset pääsivät tekemään luonnonhoitotöitä ja maalaamaan päärakennuksen itsetehdyllä punamultamaalilla.Lisäksi leiriläiset rakensivat pärekattoa ja korjasivat riukuaitoja. Leiriläiset haluavat vaalia Korteniemen elävää perintöä, tietoa, taitoja ja tapoja,ja tunnistavat sen isoksi osaksi omaa kulttuuriperintöään.Työn merkityksellisyys sekä yhteisöllisyyden ja onnellisuuden tunne saavat monet talkoolaiset palaamaan perinnetilan talkooleireille vuodesta toiseen.Luonnossa ja kulttuuriympäristössä liikkuminen sekä vapaaehtoistyö lisäävät tutkitusti hyvinvointia. Kesäkaudella järjestettäviin talkoisiin mahtuu vielä mukaan. Vanhat ja uudet talkoolaiset ovat tervetulleita esimerkiksi heinätalkoisiin, rukiin leikkuuseen tai puintiin.

Hämeen luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

Kulttuuriympäristöt ovat paitsi arvokkaita itsessään, myös alueellinen vetovoimatekijä. Kulttuuriympäristöt ja elävä perinne kiinnostavat monia retkikohteiden kävijöitä. Esimerkiksi Korteniemen perinnetilalla oli ennätysmäärä käyntejä vuonna 2021 – aukioloaikoina touko-syyskuussa tilalla vieraili 10 300 kävijää. Metsähallituksen ylläpitämillä kaikilla kulttuuriperintökohteilla vierailtiin yhteensä 924 300 kertaa.  

Korteniemen perinnetilan lisäksi Kanta-Hämeessä on useita muita luontomatkailukohteita, joista löytyy upean luonnon lisäksi arvokasta, mutta vielä vähemmän tunnettua, kulttuuriperintöä. Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden kulttuuriperintöä tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen Luontopalveluiden toteuttamassa ja Maaseuturahaston rahoittamassa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022-31.3.2024.

Hankkeessa muun muassa kootaan alueiden luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa, joka voi olla esimerkiksi luontoon liittyviä tarinoita ja taitoja tai ihmisen muovaamaa maisemaa kuten kalliomaalauksia ja kuppikiviä. Lisäksikehitetään tuote- ja palveluideoita sekä yhteistyöverkostoja hyvinvointi- ja luontomatkailuun. Luonnon ja kulttuuriperinnön vetovoimaa yhdistävien kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä lisätään tapahtumatoiminnalla, näkyvyystempauksilla sekä digitaalisella esittelyaineistolla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sekä matkailijoiden että alueen matkailutoimijoiden ja asukkaiden kulttuuriperintötietoja ja -taitoja. Hyvän olon lisäksi luonto tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja oppia uutta.  

Lisätietoja hankkeesta: lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi 

Aiheeseen liittyviä juttuja