Muistatko sotkun munkit tai tuvan aamutuoksut?

Onko sinulla muistoja varuskunnasta asepalvelus-, työ- tai asuinpaikkana? Keräämme nyt kaikkiin Suomen varuskuntiin liittyviä muistoja. Kerro varuskuntamuistosi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle!

Muistatko sotkun munkit tai tuvan aamutuoksut? | Kulttuuri | Kotiseutulainen

Suomen varuskuntajärjestelmä vakiintui 100 vuotta sitten, kun tilapäisesti sijoitettuja ja rajalla olleita joukkoja alettiin sijoittaa pysyviin varuskuntiin. Sadan vuoden ajan varuskunnat ovat olleet paitsi asepalveluksen suorituspaikkoja myös työpaikkoja ja asuinyhteisöjä, joita ovat muovanneet sodan ja rauhan ajat, sotilasammattien muuttuminen ja yhteiskunnan rakennemuutos. Ne ovat luoneet ympäristöihinsä taloudellista ja sosiaalista toimeliaisuutta, ja siksi niiden lakkauttamiset on koettu paikkakuntia heikentävinä iskuina.

Millaisia muistoja sinulla on varusmiesajasta, varuskunnasta tai sotilaskodista? Oletko työskennellyt varuskunnassa, asunut varuskunta-alueella tai varuskuntapaikkakunnalla? Oletko suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen? Entä onko perheessäsi säilynyt varuskuntamuistoja aiemmilta vuosikymmeniltä tai onko sinulla muistoja lakkautetusta varuskunnasta? Kirjoita kokemuksistasi!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Ali-, Toimi- ja Opistoupseerien Perinneyhdistys, Sotilasperinteen Seura, Suomen Sotahistoriallinen Seura, Suomen Sotilassosiologinen Seura ja Maanpuolustuskorkeakoulu järjestävät Varuskuntamuistot-muistitietokeruun 1.10.2020–28.2.2021. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Keruun tuloksista tiedotetaan keväällä 2021. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/varuskuntamuistot

Aiheeseen liittyviä juttuja