Talvikalastus on extremepuuhaa

Talven lähestyessä on hyvä laittaa kuntoon pilkkivarusteet. Pilkkiminen on suosituin talvikalastuksen muoto Suomessa. Talvella jäällä pilkkimällä ja onkimalla tapahtuva kalastus eivät vaadi lupia, vaan kuuluvat jokamiehen oikeuksiin. Pilkittäessä kalastetaan jäällä jäähän kairatun reiän läpi.

Talvikalastus on extremepuuhaa | Luonto | Kotiseutulainen

Perussarjalla ensimmäiselle pilkkireiälle

Pilkkimisen alkuun pääsee melko edullisesti. Välineistöä siihen tarvitaan nimittäin usein vähemmän kuin muihin kalastuksen muotoihin. Tarvitaan peruspilkkionkisetti, siima, pilkkejä eli vieheitä ja kaira. Jotta pilkkiminen ei olisi liian yksinkertaista, on pilkkejä erilaisia. On olemassa pystypilkki, joka on pilkeistä perinteisin. Lisäksi löytyy erilaisia mormyskoja ja tasapainopilkkejä. Mormyskat ovat yleensä hyvin pieniä ja eräänlaisia painokoukkuja. Tasapainopilkit uivat vaakatasossa. Houkuttelevuutta voi pilkkeihin lisätä värillisillä koukuilla. Pilkin valintaan vaikuttavat niin kalastettava laji kuin vesistön laatu (sameus) ja veden syvyys. Kalat ovat talvella syvällä ja pohjan tuntumaan pitäisi pilkkikin saada. Pääsääntöisesti ahvenia ja useimpia muitakin kaloja pilkitään noin 1-5 metrin syvyisestä vedestä.

Pilkkiin tarvitaan syötti. Syötteinä käytetään onkilieroja, kärpäsen ja surviaisen toukkia. Surviaisen toukkia pidetään parhaina syötteinä, mutta ne eivät ole kovin hyvin säilyviä eivätkä kestä rakenteellisesti. Sen sijaan kärpäsen toukat ovat yleisimmin käytettyjä, edullisia ja säilyvät hyvin.

Tunne jää

Talvinen kalastusharrastus on taito- ja turvallisuuslaji. Turvallisuus on aina muistettava eikä heikoille jäille saa mennä. Vaatii osaamista tunnistaa kestävän ja ihmistä kantavan jään ominaisuudet. Vahvinta jää on sen ollessa niin sanottua teräsjäätä. Teräsjään tunnistaa siitä, että se on kirkasta ja läpinäkyvää sekä sisältää usein pieniä ilmakuplia. Jään paksuus voi kuitenkin vaihdella paljon. Esimerkiksi virtauspaikoissa ja jokisuilla jää on heikompaa, samoin kasvillisuuden tullessa jäästä läpi. Heikomman jään voi erottaa tummina kohtina, jotka ovat halkeamien tapaan vaaran paikkoja. Kannattaa myös keskustella jäätilanteesta paikallisten jäätä tuntevien ihmisten kanssa, samoin kuin hyvistä pilkkipaikoista. Turvallisinta jäällä liikkuminen on teräsjään paksuuden ollessa vähintään 10 cm. Rantojen tuntumasta on ylipäätään hyvä aloittaa kalojen etsiminen.

Muista naskalit

Jään kunnon ja paksuuden tunteminen ovat vasta puolet turvallisuudesta. Lisäksi on osattava varautua oikein ja tiedettävä muita turvallisuusohjeita, kuten jäistä pelastautuminen. Valveutuneen jäällä liikkujan varusteita ovat naskalit avannosta pelastautumiseen ja pilli huomion kiinnittämiseen. Naskalit pidetään kaulassa roikkumassa, jotta ne ovat helposti ja välittömästi saatavilla jäihin pudottaessa. Jos liikkeellä ollaan kaverin kanssa, myös heittoliina voi olla tarpeen kaverin pelastamiseksi. Sauvalla tai kairalla pystytään tarkistamaan jään paksuus ja laatu, joten kairaa on hyvä käyttää muutenkin kuin pilkkireiän aikaansaamiseksi.

Pukeudu lämpimästi

Koska pilkittäessä ollaan hyvin pitkälti paikoillaan, tulee pukeutumiseen talviaikaan kiinnittää erityistä huomiota. On pukeuduttava lämpimästi ja tuulenpitävästi, sillä useimmiten jäällä ollaan aukealla paikalla. Talviasu on tarpeen, samoin hyvät, lämpimät ja vettä pitävät pilkkisaappaat sekä hyvät sukat tai kahdet.  Hyvä hankinta on vettä ja tuulta pitävä pilkkihaalari, joka suojaa niin päätä, ristiselkää, takamusta ja polvia, kun kyykitään vetisellä jäällä. Jotkut pilkkijät vannovat pelastusliivitakin nimeen. Pilkkirepussa on usein joku retkijakkara istumiseen ja ehkä kätevä paikka niin kalastustarvikkeille ja saaliille tai syöttikaloille. Jos tavaraa on paljon mukana, vaihtoehto on myös vetää pulkkaa tai ahkiota, jossa kuljettaa tarpeellinen pilkkivälineistö.

Talvikalastus on extremepuuhaa | Luonto | Kotiseutulainen

Ahvensaalis palkintona

Suosituin saaliskala pilkinnässä on ahven. Särjet ja kiisket ovat myös usein tavattuja pilkkikaloja, mutta ahventen kanssa kelpaa mennä jo kotiinkin. Ahvenet tulevat myös pilkille melko nopeasti hyvällä ahvenapajalla. Muutoin pilkillä tulee olla pitkämielinen ja nauttia ajankulusta. Mikäli sinua kiinnostaa pilkkiminen kilpailumuotona, on siihenkin mahdollisuus pilkkikisoissa ympäri Suomea. 

Jos haluat perehtyä pilkkimisen saloihin paremmin, hyvä teksti löytyy esimerkiksi osoitteesta kireitasiimoja.fi/pilkkiminen

MetsäAnna

Aiheeseen liittyviä juttuja