Minä ja muuttuva ilmasto: Suomen mestari vaihtoi kaukoputken kameraan

Kalle Larsson on Tammelan kunnanjohtaja. Tammela on profiloitunut luontokunnaksi ja käyttää mainonnassaan slogania Tammela, kahden kansallispuiston koti. Kalle Larsson kertoo oman luontosuhteensa olevan erittäin tiivis, suorastaan intohimoinen. Hän on lapsesta asti liikkunut aktiivisesti luonnossa, joka on hänelle se läheisin ja mieluisin ympäristö olla. Viimeiset vuosikymmenet Larssonia on vienyt luontoon linnut, jopa ulkomaanretkiä myöten. Hän lukeutuu pitkänlinjan lintubongariksi, joka tunnetaan alan piireissä. Suomessa havaittuja lintuja Larsson on bongannut 394 lajia. Hänellä on jopa lintubongauksen Suomen mestaruus vuodelta 2019. Viimeisen 10 vuoden aikana kaukoputki on hiljalleen vaihtunut kameraan luontokuvauksen viedessä mennessään.

Hellyttävä kettu kuin asettuneena valokuvan ottoa varten. Kuva: Kalle Larsson

Hellyttävä kettu kuin asettuneena valokuvan ottoa varten. Kuva: Kalle Larsson

Järjetön määrä upeaa luontoa

Luonnon ja ympäristön arvostaminen sekä sen toteuttaminen näkyvät Kalle Larssonin työssä hänen mielestään vuosi vuodelta enemmän. Tammelan kunnassa on Larssonin sanoin järjetön määrä upeaa luontoa, josta hän ylpeänä muille kertoo. 

− Tulevaisuuden kunnissa ja hyvinvointialueilla vastuullisuus ja ilmastonvastaiset toimet otetaan huomioon entistä paremmin eri sektoreilla, kuten kouluruokailussa ja palveluntuotannossa. 

Selkeinä viitteinä tähän ovat erilaiset vastuullisuusohjelmat niin pörssiyhtiöillä kuin kunnallisilla yrityksillä. 

− Kuntastrategioissa vastuullisuus on tekijä, joka kirkastaa ilmastonvastaisten toimet, kun halutaan puhdasta ruokaa ja ilmaa sekä säilyttää puhdas luonto. 

Tammelan kunnassa suojelutoimiin budjetoidaan jo nyt.  Vastuullisuus ja ilmastotoimet kuntaorganisaation arvoina nähdään kilpailukykytekijänä. Kunta voi toimia myös vahvana mielipidevaikuttajana. 

Minä ja muuttuva ilmasto: Suomen mestari vaihtoi kaukoputken kameraan | Luonto | Kotiseutulainen
Kalle Larsson on innokas luontovalokuvaaja. Hänen kuviaan voi ihailla esimerkiksi instagrammissa @kallevlarsson –tilillä.

Paljon parantamisen varaa

Mitä tulee valtion toimiin luonnon arvostuksessa, Larsson ihmettelee Metsähallituksen määrärahojen vähyyttä. 

− Suomi on  kiehtova matkailumaa maailmanlaajuisesti ympäri vuoden. Suomessa ei vielä valtiotasolla nähdä ja ymmärretä, että puhdas upea luontomme on maailman huipuin tuote matkailulle. Nykyiset määrärahat eivät riitä edes ylläpitämään tämänhetkistä infraa ja rakenteita esimerkiksi kansallispuistoissa, saati kehittämään niitä eteenpäin. Parantamisen varaa on roimasti. 

Hyvänä asiana Larsson pitää, että korona on lisännyt kotimaan luonnon ja luontomatkailun arvostusta. Hän uskookin arvomaailman muutoksen olevan pysyvämpi ilmiö ja valintoja matkustuskäyttäytymisessä tehtävän vastuullisuus edellä jatkossakin.

Minä ja muuttuva ilmasto: Suomen mestari vaihtoi kaukoputken kameraan | Luonto | Kotiseutulainen
Metsäjänis on luontokuvissa harvinaisempi esiintyjä, arka eläin on väistynyt monin paikoin ihmisen tieltä rauhallisemmille asuinsijoille. Kuva: Kalle Larsson

Pienistä asioista säästöjä

Kysyttäessä Larssonin vinkkiä siihen, mitä jokainen voisi omalta osaltaan tehdä luonnonvarojen säästämiseksi, hän mainitsee pienet asiat. 

− Esimerkiksi puhtaan veden juoksutus on täysin tarpeeton teko, johon moni sortuu. 

Myös huoneiston turhaan valaistukseen hän puuttuu. 

− Sähköä säästyy, kun tarpeeton valaistus sammutetaan, jos huoneessa ei oleskella. Pieniä asioita muuttamalla ja tarkkuudella voi vaikuttaa ja syntyy säästöjä.  

Tammelan kunnassa on Larssonin sanoin järjetön määrä upeaa luontoa.

Huoli pohjoisesta

Vahva kokemus luonnosta lintumiehenä on johtanut siihen, että Kalle Larsson toimii Birdlifen kuukausilahjoittajana. BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.Lahjoitusvarat ohjataan ympäristönsuojeluun rikkaiden linnustojen levähdysalueiden suojelemiseksi. Larsson tunnustautuu pohjoisen luonnon fanaatikoksi ja on huolissaan arktisten alueiden lajikadosta ja elinympäristöjen vähenemisestä. Hän mainitsee muun muassa sellaisten upeiden lintulajien, kuten lapintiainen, kuukkeli ja riekko, vaarantumisesta lumirajan paetessa aina pohjoisemmaksi. 

Mielipaikka, sielunmaisema

− Jos olisin toisenlaisessa tilanteessa kuin nyt, osallistuisin vapaaehtoistyönä pohjoisen eliöstön laji-, elinolo- ja määräkartoitukseen. Olisi hienoa antaa aikaa ja tehdä tärkeää työtä tämän merkityksellisen asian eteen.  

Mielipaikka on ympäristö, josta pitää ja jossa on hyvä olla. Se herättää myös myönteisiä tuntemuksia. Kalle Larssonin sielunmaisemaa on kaukainen, asumaton saari tai luoto ulkomerellä tai vaihtoehtoisesti pohjoinen jäämeren ranta. Mielipaikka Tammelan luonnossa on Torronsuo aamuhämärässä auringon nousun aikaan.

Teksti: MetsäAnna, kuvat: Kalle Larsson

Aiheeseen liittyviä juttuja