Ruokaa samasta padasta koko perheelle

Tiistaina 3. marraskuuta 2020 klo 9.00–11.00 Etelä-Hämeen Martat järjestävät teams-luennon netissä.

Ruokaa samasta padasta koko perheelle | Ruoka | Kotiseutulainen

Aiheena on lapsiperheen keittiörumba – olisiko mahdollista valmistaakin koko perheelle kerralla ruokaa, eikä vauvalle tai pikkutaaperolle erikseen. Marttojen luennot ovat aina käytäntö-painotteisia, joten luvassa on varmasti hyviä vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla vapautat itsellesi aikaa muihinkin puuhiin kuin vain ruuanlaittoon – varsinkin, kun pienet lapset syövät aika monta kertaa päivässä.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI5NmE0ZDYtMTZjNC00YmM1LTk0ZGUtNDEwYWUzZmI1YjFk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22f8bc2b05-bae3-46aa-a7ad-304eb0eb14a5%22%2C%22Oid%22%3A%2284cedffb-433e-43d6-8824-75ce209020ee%22%7D

Luento on toteutettu yhdessä FSHKY:n perhekeskuksen kanssa.
Etelä-Hämeen Marttojen järjestämät luennot ovat maksuttomia ja mukaan luennolle pääset, kun käytössäsi on nettiyhteys, älypuhelin tai tietokone ja sähköposti.

Aiheeseen liittyviä juttuja