Kotiseutulainen on täysin hiilineutraali painotuote

Konkreettinen ilmastoteko on valita paino, josta on mahdollisuus saada 100 prosenttisesti hiilineutraali tuote.
− Me olemme todella tyytyväisiä, että yhteistyöverkostoomme kuuluu PunaMusta – kirjapaino, joka panostaa ympäristöystävällisyyteen konkreettisilla teoilla, kertoo Ville Kujansuu lehteä julkaisevasta MAK Media Oy:stä.

Kotiseutulainen on täysin hiilineutraali painotuote | Uutiset | Kotiseutulainen

Mitä tarkoittaa hiilineutraali painotuote?

100-prosenttisesti hiilineutraali painotuote saadaan, kun päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

− Me kompensoimme The Gold Standard -sertifioitujen ilmastoprojektien kautta täysimääräisesti. Kompensoinnin osuus tuotteen hinnasta on 0,5-2 prosenttia. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli, kertoo PunaMusta Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Jari Martovaara.

Käytännössä hiilineutraalin painotuotteen tuotanto alkaa päästölaskelmasta. Päästöt lasketaan vaiheittain aina paperinvalmistuksesta rahtiin ja työntekijöiden työmatkoihin. Laskelma painotuotteen päästöistä perustuu siis tarkkaan tietoon.

− Emme ainoastaan kompensoi päästöjä, vaan teemme konkreettisia tekoja niiden vähentämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi paperivalinnat, hukkapaperin vähentäminen ja tuotantotilojen valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vähennämme tuotannon ympäristökuormaa myös panostamalla ajanmukaisiin ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin laitteisiin ja koneisiin, Jari Martovaara kertoo.

Tämän verran kompensoitavaa

Kotiseutulainen-lehden painotuotekohtainen laskelma kertoo, että Kotiseutulainen-lehteen käytetty paperimäärä on 2,948 tn ja painosmäärä on 35 000 kpl. Tuotteen valmistamisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä: 2,320 tn CO2 eq eli 0,07 kg CO2 eq /tuote.

Tämä jakaantuu prosenttiosuuksiin seuraavasti:

  • Sähkö: 0,23 tn 10 %
  • Paperin valmistus: 1,23 tn 53 %
  • Paperin kuljetus tehtaalta painoon: 0,09 tn 4 %
  • Painolevynvalmistus: 0,19 tn 8 %
  • Painovärin valmistus: 0,46 tn 20 %
  • Tuotteiden kuljetus painosta asiakkaalle: 0,02 tn 1 %
  • Muut: 0,09 tn 4 %

Mitä kompensaatiolla saadaan aikaan?

Gold Standard on vapaaehtoisen päästökaupan tiukimmin valvottu laatustandardi. He varmistavat, että kompensaation varat ohjataan oikeaan kohteeseen. Hiilineutraalien painotuotteiden kompensaatiot on kohdistettu metsityshankkeeseen Etiopiassa.

Kotiseutulainen on täysin hiilineutraali painotuote | Uutiset | Kotiseutulainen

− Halusimme järjestelmään, joka on uskottava ja valvottu, että varat menevät sinne, minne pitää, Jari Martovaara korostaa ja kertoo, että The Gold Standard -sertifioituja ilmastoprojekteja on vain vähän Suomessa ja Euroopassa, mutta metsityshanke oli luonnollinen valinta paperin käyttäjälle.

Vaikka kompensaation määrä painotuotteen kokonaisarvosta on vähäinen, sillä on tärkeä merkitys kohdealueelle sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Istutettu metsä sitoo hiilidioksidia, mutta sen lisäksi hanke esimerkiksi tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luo työpaikkoja paikalliselle väestölle.

Humbo-metsityshanke Etiopiassa

Paikalliset yhteisöt Etiopian Sodossa, 300km etelään maan pääkaupungista Addis Ababasta, yhdessä pyörittävät World Visionin kanssa hanketta, jossa istutetaan uusia puita ja suojellaan pahasti rappeutunutta metsää Damota-vuoren rinteillä.

Pitkän aikavälin tavoitteena hankkeessa on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen, vähentää tulvia ja eroosiota, sekä hedelmällisen maaperän myötä lisätä maanviljelyn tuottavuutta.

Metsänistutustoiminta sisältää alkuperäiskansojen puulajien palauttamisen Lounais-Etiopian vuoristoalueelle. Hankevyöhyke kattaa noin 2724 hehtaaria maata ja sisältää 5 kerrosta. Hanke myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen lieventämistavoitteisiin luomalla kasvihuonekaasujen nieluja tuhoutuneiden maiden luonnollisella uudistamisella. Hanke kokonaisuudessaan tulee lisäämään hiilinielua ilmakehään noin 132.000 tn co2.

Hankkeessa tärkeää on myös paikallisten yhteisöjen aktiivinen osallistuminen ja itsemääräämisoikeus. Damota-vuoren yhteisöissä asuvat ihmiset ovat suoraan vastuussa hankkeen toteutuksesta. Hanke on erinomainen esimerkki yhteisöpohjaisesta metsänistutuksesta, joka lisää hiilidioksidin sitomista, biologista monimuotoisuutta ja sosiaalisia etuja alueella. Projekti tukee maanviljelijöille järjestettävää karjankasvatuksen ja metsätalouden koulutusta ja on luonut työpaikkoja paikalliselle väestölle. Projektin avulla on parannettu paikallista Infrastruktuuria ja kehitetty ekoturismia.

Aiheeseen liittyviä juttuja