Reiän anatomia Galleria Moletissa

Lukeminen on mielen ja kielen seikkailua. Se antaa tekemistä älylle, tunteille ja keholle.

Reiän anatomia Galleria Moletissa | Tapahtumat ja tekeminen | Kotiseutulainen

− Sukelsin kirjojen kiehtovaan maailmaan heti opittuani lukemaan. Lukemattomiin sosiokulttuurisiin konteksteihin ja aikakausiin sijoitetut monitahoiset ja –kerroksiset teemat, juonet ja henkilöhahmot kuljettivat minut pois omasta ajastani ja elämästäni outoihin ja kaukaisiin maailmoihin. Osa kirjoista avasi uusia avaruuksia myös toisella ja kolmannella lukukerralla; toiset taasen eivät, kertoo taiteilija Elisabeth San Miguel.

Muotoutumassa olevat teokset vetivät dialogiin, joka avasi uusia oivalluksia lukukokemukseen. 

− Pohdin valikoivaa tapaa, jolla lukija voi lähestyä ja tulkita teosta – kirjailijan intentioiden mukaisesti – tai sitten ei. Huomioni kiinnittyi siihen, kuinka monin tavoin kirjan voi ymmärtää riippuen siitä, minkä ikäisenä, missä elämänvaiheessa ja historiallisessa tilanteessa sen lukee. Näyttää siltä, että löydämme teoksista niitä merkityksiä, joita kulloinkin tarvitsemme. 

Teosten kirjat ovat löydettyjä ja pois heitettyjä teoksia, joita olen kerännyt sieltä ja täältä. 

− Halusin pelastaa ne pölyltä, kosteudelta ja homeelta, jotka ennakoivat täydellistä unohdusta. Kirjan elämänkierto voi nykyään olla surullisen lyhyt, koska elämme kulutusyhteiskunnassa. Näyttelyn taustalla on siis myös ekologinen kierrätysajattelu recycling ja upcycling prosessien avulla. Nykytermein kierrätin kirjat uuteen elämään visuaalisina teoksina. 

Elizabeth San Miguel toimii kuvataiteilijana Espoossa. Hän on opiskellut kuvataiteita, taidehistoriaa ja taidekasvatusta Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tuotannossaan hän tutkii ajankohtaisia aiheita, värejä, struktuureita ja visuaalisia elementtejä abstraktion kautta. Traditionaalisten maalaus-, kollaasi-, piirustus- ja 3D-materiaalien lisäksi hän hyödyntää myös kierrätysmateriaaleja. 

Aiheeseen liittyviä juttuja