Forssan seudun Kotouttamo on aloittanut toimintansa

Forssan seudun Kotouttamo aloitti toimintansa maaliskuun alusta.

silhouette of man standing beside shore under brown sky during daytime

Kotouttamossa ovat mukana Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä sekä Forssa. Palvelutoiminta keskittyy maahanmuuttajien asioiden kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Asiakkaita ovat kaikki seutukunnalla olevat maahanmuuttajat. 

Kotouttamo toimii Forssassa osoitteessa Haudankorvankatu 2.

Asiakkaille tarjottaviin palveluihin kuuluvat muun muassa maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus ja neuvontapalvelu, avustaminen oleskelulupien ja kansalaisuuksien hakemisessa, avustaminen työnhaussa sekä neuvominen arkisissa asioissa, kuten digitaidoissa. 

Forssan seudun Kotouttamolla on suomen kielen alkeiden ryhmä ja ohjausta annetaan myös itsenäiseen kielen opiskeluun verkossa sekä ohjataan asiakkaita erilaisiin kieliryhmiin. Lisäksi toiminta käsittää kiintiöpakolaisten vastaanoton ja arjen avustamisen. Forssan seudun Kotouttamo järjestää maahanmuuttajille erilaisia ryhmiä sekä infotilaisuuksia, jakaa tietoa ja materiaalia eri kielillä. 

Toimintaan kuuluu lisäksi keskeisesti seutukunnallisen verkoston kehittäminen. Esimerkiksi maahanmuuttajien vapaa-ajan toimintoja pyritään verkostoimaan ja kehittämään nykyisestään.
Forssan seudun Kotouttamo tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, Kelan sekä OmaHämeen kanssa, kuten myös muiden maakuntien kuntien kanssa. 

Aiheeseen liittyviä juttuja