Jätelain uudistus etenee – näin se koskettaa taloyhtiöitä

Heinäkuusta 2023 lähtien vähintään viiden huoneiston kiinteistöt on velvoitettu keräämään erikseen eri jätemateriaalit. Miksi, miten keräys järjestetään ja mitä toimenpiteitä se edellyttää taloyhtiöltä? Olemme koonneet alle yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia taloyhtiöiden tueksi tuleviin uudistuksiin liittyen. Mikä muuttuu ja milloin?

text
  • 19.7.2021 Uusi jätelaki voimaan.
  • 1.7.2022 Biojätteiden keräys tai kompostointi pakolliseksi vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä  (LHJ:n toimialueella ollut voimassa jo vuodesta 1997 lähtien).
  • 1.1.2023 Kompostoinnista ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle. Tekstiilijätteen aluekeräys.
  • Huhti-kesäkuu 2023 Pakkausjäteastioiden tuominen kiinteistöille LHJ:n toimesta.
  • 1.7.2023 Pakkausjätteiden keräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä.
  • 19.7.2024 alkaen Biojätteiden keräys tai kompostointi kaikilta asuinkiinteistöiltä yli 10 00 asukkaan taajamissa.

Miksi? 

Uuden jätelain tavoitteena on nostaa Suomen kierrätysaste seuraavan 15 vuoden aikana 40 prosentista 65 prosenttiin.

Jätelain mukaan kaikilta vähintään viisi huoneistoa käsittäviltä kiinteistöiltä on löydyttävä keräysastiat pakkausjätteille, eli kartongille, muoville, lasille ja metallille heinäkuusta 2023 alkaen. 

Uusi jätelaki edellyttää vähintään viisi huoneistoa kattavat kiinteistöt erilliskeräämään myös biojätteet, mutta Loimi-Hämeen Jätehuollon toimialueella tämä velvoite on ollut voimassa jo vuodesta 1997 lähtien. 

Mistä tietoa? 

Loimi-Hämeen Jätehuolto on koonnut kotisivuilleen kattavan ohjeistuksen jätetilan suunnittelun avuksi. Sivuilta löytyy myös jätelaskuri, joka kertoo ohjeellisen arvion tarvittavien jäteastioiden määristä ja tyhjennysväleistä. Astioiden määriä ja tyhjennysvälejä voidaan myös muokata jätehuoltomääräysten mukaan, kun nähdään, paljonko jätettä todellisuudessa syntyy.  LHJ:n kotisivuilta löytyy myös Isännöitsijäkysely, jonka avulla taloyhtiöiden astiatarpeita on kartoitettu jo etukäteen. Kannattaakin tarkistaa ensin omalta isännöitsijältä, joko taloyhtiön jätehuollon tarpeista on ilmoitettu LHJ:lle. LHJ tarjoaa maksutonta suunnitteluapua jätetilojen toteutukseen.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Lisätietoa yhteisen jätepisteen perustamisesta kannattaa lukea LHJ:n kotisivuilta. 

Kuka tyhjentää? 

Sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta vastaavat edelleen yksityiset palveluntarjoajat. Taloyhtiö tai isännöitsijä tilaa itse jäteastian ja sen tyhjennyksen haluamaltaan yritykseltä. 

1.7.2023 lähtien LHJ järjestää pakkausjätteiden (muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset) kuljetukset asuinkiinteistöiltä  yksityisten  kuljetusliikkeiden avulla.

Koska? 

LHJ toimittaa puuttuvia pakkausjäteastioita kiinteistöille kevään ja alkukesän aikana. Niiden käytön voi aloittaa kesäkuun lopussa. Jos astioille on tilattu pitkä tyhjennysväli (esim. lasin ja metallin tyhjennysväli voi pisimmillään olla 16 viikkoa), voi käytön aloittaa tarvittaessa jo kesäkuun alussa. 

Taloyhtiö voi halutessaan myös tilata LHJ:ltä pakkausjäteastian jo etukäteen ja ottaa sille tyhjentäjän yksityiseltä palveluntarjoajalta. Jos astioille on jo ennen heinäkuuta ollut tyhjennys yksityisen toimesta, voi jäteastian käyttöä jatkaa samaan tapaan.

Entä kulut? 

Erilliskeräysvelvoitteen laajentumisesta syntyviä kustannuksia on vaikea laskea etukäteen. Kustannusten määrä riippuu siitä, miten paljon taloyhtiön jätepistettä joudutaan uudistamaan ja kuinka innokkaasti asukkaat ryhtyvät lajittelemaan. Pakkaus- ja biojäteastioiden tyhjennystaksat myös tarkistetaan vuosittain. Vaikka pakkausten tuottajat korvaavat jäteyhtiöille osan käsittelyn kustannuksista, on todennäköistä, että jätehuoltokustannukset taloyhtiöissä kasvavat. Kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa optimoiduilla tyhjennysväleillä sekä yhteisillä jätepisteillä naapuritaloyhtiöiden kanssa. 

Aiheeseen liittyviä juttuja