Tunnetko maalämmön ja maalämpökoneesi?

Siirtymistä öljystä vaihtoehtoisiin lämmityslähteisiin on tuettu valtion toimesta. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilidioksidipäästöiltään vähäisempien lämmitysmuotojen käyttöönotto. Ihmiset ovatkin vaihtaneet lämmitysjärjestelmiään tai ostaneet tukijärjestelmiä vanhan rinnalle niin energiatehokkuuden parantamiseksi kuin käyttökustannusten hillitsemiseksi. Yksi käytöltään edullinen ja elinkaareltaan vähäpäästöinen lämmitysmuoto on maalämpö.

woman sitting on sofa while holding food for dog

Lämpöä omasta maasta

Maalämpö on geotermistä, maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämpöpumpun avulla sitä voidaan käyttää lämmitykseen. Lämpökaivon syvemmissä osissa lämpöä saadaan oleellisemmalta osalta maapallon ytimestä kallioon johtuvasta fissioenergiasta sekä lämpimistä pohjavesivirtauksista. Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä. Maalämpöpumpun kompressori tarvitsee sähköä toimiakseen.

Toimenpidelupa kuntoon

Lämmitysjärjestelmistä maalämpö on kasvattanut suosiotaan eniten viime aikoina.Maalämpöpumppu vaatii melko vähän huolto- ja tarkistustoimia, mikä tekee siitä helppokäyttöisen. Sen käyttökustannukset ovat edulliset, mutta investointina se on melko suuri. Maalämmön asentaminen vaatii toimenpideluvan rakennusvalvonnalta. Maalämpö perustetaan joko pystysuoraan maahan porattavalla lämpökaivolla, vaakatasoon pintamaahan asennettavana keruuputkistona tai vesistöön painojen avulla laskettavana lämmönkeruupiirinä. Lämmönkeruupiiri mitoitetaan talon tilojen lämmityksen ja käyttöveden tarvitseman vuotuisen energian mukaisesti.

Oikeat nesteet

Maalämpökoneessa kiertää lämmönkeruuliuos eli kylmäaine, jäätymätön neste. Omistajan tulee tietää mikä liuos siellä kiertää. Liuosta voi joutua joissain tilanteissa, kuten järjestelmän vuotaessa, lisäämään. Huolehdi siis, että sinulla on asennus- ja käyttöönottopöytäkirjassa kerrottu oikea liuostyyppi.  Väärä keruupiiriin lisätty liuos saattaa saada järjestelmän epäkuntoon.

Muista tarkkailla

Tarkkaile lämmitys- ja lämmönkeruupiirin nestemäärää ja painetta. Niiden tulee pysyä annetulla tasolla. Alhainen paine saattaa kertoa vuodosta. Samoin lämmitys- ja kiertovesipiirin sekä maapiirin varoventtiilien toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti. Tee nämä tarkkailut esimerkiksi kerran kuukaudessa. Lämpöpumpun automatiikka ilmoittaa kaikista vikatilanteista käyttöpaneelissa. Opettele käyttämään maalämpökonettasi. Siihen opastaa koneen asentaja/toimittaja.

Huoltoliike auttaa

Merkittävin lämpöpumpun kuluvista osista on kompressori. Sen käyttöikä on 15–20 vuotta, ja sekin voidaan vaihtaa uuteen. Koko konetta ei siis tarvitse uusia kompressorin hajotessa. Jos huomaat toimintahäiriöitä, ota yhteyttä maalämpökoneesi asentajaan tai koneesi merkkiä edustavaan huoltoliikkeeseen. Lämpökoneen kylmäkonetta saa huoltaa vain siihen valtuutettu ja pätevöitetty tekijä. 

Aiheeseen liittyviä juttuja