Forssan seudun terveysliikuntasuunnitelma

Ikääntyessäkin tärkeintä on välttää liikkumattomuutta. Jokainen askel tai liike on tärkeä. Kun huomioidaan ikääntyvien liikuntasuositukset, niin monipuolisuus nousee esiin. FSHKY:n ja liikuntatoimien yhteistyöryhmä on päivittänyt joulukuussa 2021 Forssan seudun TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMAN. Forssan vanhusneuvosto on ottanut kantaa suunnitelmaan ja nostanut esille tiettyjä painopistealueita, joita haluamme korostaa sekä edistää näiden toteutumista.

Forssan seudun terveysliikuntasuunnitelma | Terveys | Kotiseutulainen

Forssan vanhusneuvosto nosti esille seuraavat painopistealuetta. 

Vanhusneuvostona haluamme, että koulujen piha-alueita pystyttäisiin jatkossakin hyödyntämään ikäihmisten vapaaseen käyttöön. Piha-alueiden käyttö lähiliikuntapaikkoina on kaikille avointa iltaisin ja viikonloppuisin. Esimerkiksi Heikan koulun pihalta löytyy ikäihmisille suunnattu liikuntateline ja Monitoimikeskus Akvarellin pihalle on tulossa monipuolinen lähiliikuntapaikka ulkoliikuntamahdollisuuksin. Ikäihmisten ja erityisryhmien liikuntakalenteriin on lisätty maininta liikuntapaikoista: www.forssa.f/liikuntapaikat.

Vanhusneuvosto toivoo nostettavan esille myös vanhuspalvelujen asumisyksiköiden asukkaiden liikkumiseen liittyvät asiat, kuten myös kotona asuvat ikäihmiset. Jokaiselle ikäihmiselle tulee luoda mahdollisuus hyödyntää edelleen tarjolla olevia liikuntamahdollisuuksia asumismuodosta tai asumispaikasta riippumatta. Tällä hetkellä palvelukeskusten kuntosalit ovat aktiivisessa käytössä, varattuina tai vapaina vuoroina. Forssan kaupungin liikuntapalveluilla ei ole resurssien vuoksi mahdollisuutta järjestää erillisiä liikuntahetkiä eri yksiköissä vaan liikunta tulee kuulua osana yksikön toimintaa asukkaiden päivittäiseen arkeen. FSHKY:n vanhuspalveluissa ovat hoitajat käyneet kunnon hoitaja koulutuksia, jota hyödynnetään hoidon arjessa käyttäen kuntouttavaa työotetta. Asumisyksiköissä ja kotona tapahtuvat lyhyet liikuntahetket ja ulkoilutapahtumat niin hoitajien, fysioterapeuttien, kuntohoitajien sekä vapaaehtoistoimijoiden toimesta ovat tärkeitä yhteisiä hetkiä monelle ikäihmiselle. Materiaalia liikuntaa löytyy monipuolisesti: www.forssa.fi/liikuntaohjeet.

Pidämme tärkeänä, että liikuntaneuvontaa ja siihen liittyvää koulutusta tulisi lisätä sekä hyödyntää mahdollisimman hyvin. Forssan liikuntatoimi tekee keväällä kyselyn alueen yhdistystoimijoille ja selvittää koulutusten tarvetta yhdistysten ohjaajille. Virallista liikuntaneuvontaa Forssassa antaa erityisliikunnanohjaaja Sirpa Polo tiistaisin pääterveysasemalla. Sirpan lisäksi liikuntaneuvontaa antavatFSHKY:n terveydenhoitajat. Yhdistystoimijoiden on mahdollista kysyä erityisliikunnanohjaaja Sirpa Poloa omiin yhdistyksiinsä antamaan ryhmäliikuntaneuvontaa ja kertomaan liikunnan vaikutuksista. 

Tiedottaminen ja tiedon saavutettavuus sekä liikunnan terveyshyödyistä tiedottaminen tulee olla aktiivista. Covid-aikana sosiaalisen median näkyvyys ja materiaalin saatavuus sähköisenä on tullut entistä tärkeämmäksi. Forssan kaupungin nettisivuilla on iso määrä liikuntaohjeita sekä Forssan liikuntatoimen Youtube-kanavalta löytyy monipuolisesti liikuntavideoita. On tärkeää, että jokainen meistä muistutellaan toisiamme eri tiedottamiskanavista, luennoista ja tapahtumista. 

Vanhusneuvostona pyrimme edistämään sitä, että jatkossakin Forssassa pysyy ja laajenee monipuoliset liikuntapisteet, jotka ovat kaikkien saavutettavana. Liikuntatarjontakalenterista löytyy kaikki Forssan liikuntatarjonta ikäihmisille www.forssa.fi/liikuntarjonta.

Jokaisen meidän vastuulla on oma liikkuminen ja jokaisen tulee tiedostaa päivittäinen arkiliikunnan tärkeys. 

Arkiliikunnalla tukee terveyttä! Liikuntapalveluiden liikuntaryhmien tavoite on toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. 

Forssan vanhusneuvosto

Aiheeseen liittyviä juttuja