Yrittäjä, vastaa kyselyyn!

Forssan Yrittäjien ELVI-hanke on julkaissut jatkokyselyn seudun elinvoiman yrittäjälähtöisestä kehittämisestä. Kysely on auki 20.6. asti. Kyselyn teemoina on seudun elinvoimaisuuden kehittäminen, yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen, sekä rekrytointi ja siihen liittyvät haasteet seudulla.

Yrittäjä, vastaa kyselyyn! | Uutiset | Kotiseutulainen

Hanna Segarra ja Riikka Riihimäki seudullista elinvoimaa edistämässä.

− Kyselymme tuloksia hyödynnetään parempien palveluiden tuottamisessa yrityksille sekä seutukunnan houkuttelevuuden lisäämisessä, kertoo hankekoordinaattori Hanna Segarra.

Vuoden 2019 lopulla tehtyyn alkukartoitukseen tuli 91 vastausta. Hanna Segarra toivoo, että vastauksia saataisiin uuteen kyselyyn vähintään saman verran. Kysely koskee siis koko seutukuntaa, eli Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän yrittäjiä.

forssanyrittajat.fi/elvi/elinvoimakysely/ -linkistä löytyvät aiemman kyselyn tulokset ja uuteen kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa bit.ly/elvi_jatkokysely

Yrittäjät asialla 

Forssan Yrittäjät ry:n tavoitteena on yrittäjälähtöinen koko seutukunnan vahvistaminen. Yrittäjät haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

 Hankkeen tavoitteena on koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistaminen (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).  Hankkeen keskeiset toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja muut alueen elinvoimaan vaikuttavat organisaatiot osallistuvat hankkeen toteutukseen.

Hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä vastaa hankekoordinaattori Hanna Segarra. Hanke alkoi 1.8.2019 – ja päättyy 31.12.2021.

Aiheeseen liittyviä juttuja