Hyvä elämä kylissä – suuri kyläkysely

Hämeen Kylät ja Leader-ryhmät ovat valmistelleet kyselyä: Hyvä elämä kylissä nyt ja 10- vuoden päästä. Kyselyyn pääsee vastaamaan www.hameenkylat.fi -sivustolta. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa. Kyselyn antia käytetään niin kylien kuin Leader-ryhmien strategiatyössä. Hämeen Kylät kutsuu myös paikallisia kylä- ja asukasyhdistyksiä mukaan suuren kyläkyselyn toteuttamiseen. Jos yhdeltä kylältä saadaan kokoon vähintään kymmenen vastausta, paikalliselle kyläyhdistykselle toimitetaan yhteenveto vastauksista. Niiden pohjalta paikalliset voivat lähteä kehittämään oman asuinalueensa asioita.

Hyvä elämä kylissä – suuri kyläkysely | Uutiset | Kotiseutulainen

Hämeen Kylät tarjoaa kylille myös asiantuntija-apua oman alueen tulevaisuuskuvan rakentamiseen. Hämeen Kylät ry:n tehtävänä on myös toimia kyläyhteisöjen edunvalvojana. 

− Hyvä elämä kylissä – keskustelusta ja kyselystä saamme eväitä myös vaikuttamistyöhömme sekä tuleviin kehittämishankkeisiimme, sanoo Elina Leppänen.
Paraikaa työn alla olevat Leader-ryhmien strategiat määrittelevät mm. painopisteet millaisille hankkeille tulevaisuudessa voidaan myöntää rahoitusta.

– Leader-rahoituksen kulmakiviä ovat asukas- ja paikallislähtöisyys. Strategioiden laatimisessa ja painopisteiden valinnassa tärkeä rooli on alueen toimijoilla ja esiin nousevilla kehittämistarpeilla, sanoo Leader-LounaPlussan toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen

− Tervetuloa mukaan Hyvä elämä kylissä -kyselyyn kaikenikäiset asukkaat niin kylistä kuin kaupunginosista. Erityisesti toivomme mukaan myös nuoria ja mökkiläisiä. 

Hämeen Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka kannustaa ja auttaa Kanta-Hämeen alueen kylien, kaupunginosien, pitäjien ja taajamien asukkaita ja yhdistyksiä yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi. Leader-ryhmät eli Linnaseutu ry (Hämeenlinnan seutu), LounaPlussa ry (Forssan seutu) ja EMO ry (Riihimäen seutu ja Uusimaa) rahoittavat toimialueensa maaseudun yhdistysten ja yritysten toimintaa hankevaroin. 

Suomen Kylät ry on kylien, Leader-ryhmien ja kaupunginosayhdistysten eduntekijä sekä paikallisen kehittämisen puolestapuhuja. 

Kaikki asuvat kylissä 

Kylä on paikka, jonka asukkaat mieltävät toiminnallisesti omaksi asuinalueekseen. Se voi olla perinteinen maaseutukylä, mutta myös asuinalue, kaupunginosa, kirkonkylä tai pitäjä. Kanta-Hämeessä on 150 viehättävää, toimivaa ja erilaista kylää. Kylätoiminta on tekoja lähiyhteisön ja ympäristön hyväksi. Toiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Se on sisällöltään laaja-alaista, ja lähtee liikkeelle asukkaiden ja alueen yhteisistä tarpeista. Kylätoiminta on hauskaa ja iloista yhdessä tekemistä. Kylä- ja asukasyhdistys (tai vastaavasti toimiva muu yhdistys) toimii omalla alueellaan eli kylässä paikalliskehittäjänä. Se vahvistaa toiminnallaan kylän yhteisöllisyyttä ja paikallisuutta. Se suunnittelee yhteisten tarpeiden pohjalta kylän tulevaisuutta, rakentaa yhteistyötä kylän eri yhdistysten ja toimijoiden sekä kunnan kesken ja toivottaa asukkaat mukaan yhteiseen toimintaan. 

Aiheeseen liittyviä juttuja