Terveet silmät ja hyvä näkeminen

Näkö on ihmisen tärkein aisti kaiken toiminnan kannalta. Digitalisoitunut yhteiskunta asettaa uudenlaisia vaatimuksia kaikenikäisten näkökyvylle. Uusiin päätelaitteisiin ja niiden käyttöön saattaa liittyä vielä osin tuntemattomia riski- ja kuormitustekijöitä, myös lasten ja nuorten kohdalla.

Terveet silmät ja hyvä näkeminen | Terveys | Kotiseutulainen

Silmien terveydestä huolehtiminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia jo lapsuudesta saakka. Iän mukanaan tuomat muutokset silmiin ja näkemiseen lisäävät tarvetta kiinnittää huomiota näkökyvyn ylläpitämiseen ja mahdollisuuteen toimia itsenäisesti kotona myös vanhetessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa saadaan tieto alkavasta silmäsairaudesta, sitä paremmin sitä voidaan hoitaa ja säilyttää näkö- sekä toimintakyky.

Hyvä näkökyky on korvaamattoman tärkeä turvallisuustekijä liikenteessä. Heikentyneen näön on selvästi todettu alentavan ajovalmiutta: keskittymiskyky ja havainnointi häiriintyvät ja reaktioaika kasvaa nopeasti. Nähdäkseen hyvin liikenteessä tulisi kuljettajalla olla mahdollisimman tarkka näkö, hyväkuntoiset, naarmuttomat silmälasit ja tuulilasi sekä hyvä vireystila.

Näönhuollon kannalta yksi tärkeimmästä tarkkailtavasta silmään vaikuttavasta sairaudesta on glaukooma, sillä se on sokeuteen johtava silmäsairaus hoitamattomana. Glaukooma on vanhalta nimitykseltään silmänpainetauti tai ”viherkaihi”, joka on näköhermon sairaus. Edetessään sairaus tuhoaa silmän näköhermon säikeitä aiheuttaen näkökenttäpuutoksia.  Glaukooma on pitkään täysin oireeton, koska näkökenttäpuutoksia ei voi havaita ennen kuin ne ovat levinneet laajalle alueelle silmänpohjassa. Jokaisessa näöntutkimuksessa tulee tutkia näköhermonpää ja silmänpohja. Pelkkä paineen mittaus ei riitä, sillä paine on yksilöllinen ominaisuus. Glaukooman eteneminen voidaan pysäyttää, mutta sairaus on parantumaton. Glaukooman hoidossa ensiarvoisen tärkeää on varhainen tunnistaminen ja oikean hoidon aloittaminen. Näin ehkäistään taudin etenemisestä koituvat näkökenttäpuutokset ja muut näkövaivat.

Harmaakaihi on silmän luonnolliseen ikääntymiseen kuuluva tila, jossa silmän sisässä oleva linssi eli mykiö samenee. Kaihi syntyy, koska silmän aineenvaihdunnan yhteydessä mykiöön jää solukertymää, joka ajan mittaan samentaa linssin niin, että samentuma alkaa häiritä näkemistä. Kaihin etenemistä kannattaa tarkkailla, että pääsee oikeaan aikaan hoitoon. Kaihileikkaus on välittömästi näkemistä auttava leikkaus.

Kuivat silmät ovat kyynelnesteen vähyyden tai sen heikkolaatuisuuden aiheuttama tila. Tyypillisiä kuivasilmäisyyden oireita ovat silmien punoitus, kirvely ja polttelu. Monet kuvaavat oireita roskan tai hiekan tunteena silmissä. Äkkiseltään oudolta tuntuva, mutta hyvin tyypillinen kuivien silmien  oire on ylenmääräinen silmien vetisyys. Kuivia silmiä voidaan tutkia ja selvittää mikä aiheuttaa kyynelnesteen toiminnan häiriön ja sen jälkeen hoitaa onnistuneesti. Hoidon jälkeen näkeminen on kirkkaampaa ja silmät eivät enää aiheuta ikäviä tuntemuksia.

Silmänpohjan ikärappeuma on ikääntymiseen liittyvä sairaus, joka vähitellen vaurioittaa tarkan keskeisen näön aluetta. Ikärappeumaa on kahta muotoa; kuivaa ja kosteaa ja sen eteneminen vaihtelee. Kuivassa rappeumassa oireet ovat usein lievemmät ja etenemisnopeus hitaampi kuin kosteassa. Kuivaan rappeumaan ei ole parantavaa hoitoa, kun taas kostean rappeuman etenemistä voidaan yrittää estää laserhoitojen tai silmän sisään annettujen lääkehoitojen avulla. Kostean rappeuman hoidossa ensisijaisen tärkeää on taudin mahdollisimman varhainen toteaminen ja hoitojen aloittaminen riittävän ajoissa.

Kirjoittaja: Satu Järvinen, Pro-Auctore, Optometrist / Optikko

Aiheeseen liittyviä juttuja