Minna-Mari Kailan saappaat ovat syvällä Loimaan savessa

− Maamme maatalous ei ole auringonlaskun ala vaan maatalouden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Iso haaste on, miten saamme nuoria alalle? Näin sanoo ja pohtii maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila. Vaikka Kaila on asunut yli 20 vuotta Hyvinkäällä, hän pitää itseään edelleen loimaalaisena, jonka jalat ovat syvällä savessa.

Minna-Mari Kailan saappaat ovat syvällä Loimaan savessa | Tuttu kasvo | Kotiseutulainen

− Nuorena tarkoituksenani olikin jatkaa viljelijänä Syötönkulmalla Lähteenoja-nimistä kotitilaani. Kävin lukion jälkeen Loimaan maatalousoppilaitoksessa yksivuotisen viljelijälinjan, Kaila kertoo.

Kaila käykin usein kotitilalla, missä mieli lepää kiireisen työn vastapainona. Kailan isä kuoli runsas vuosi sitten ja nyt tila on kuolinpesän omistuksessa.

Ruokaosasto on osastoista suurin

Kaila on vuodesta 2017 alkaen ollut maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö.

Ruokaosasto on ministeriön osastoista suurin, missä viranhaltijoita on 130.

Osastopäällikkö vastaa ruokaosaston johtamisesta ja valvonnasta, strategisesta johtamisesta ja tehtävien hoitamisesta vaikuttavasti ja tuloksellisesti, ministeriön tiedotteessa kuvataan osastopäällikön tehtäviä.

Koronan lisäksi EU:n yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan (CAP) uudistaminen on teettänyt pitkiä työpäiviä, mutta vähemmän neuvottelumatkoja Brysseliin.

− Tämä ja ensi vuosi ovat siirtymäaikaa EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa. 2023 alkaa uusi ohjelmakausi ja uudet toimenpiteet, Kaila sanoo.

Osastopäällikön mukaan jatkossakin meillä on viljelijöille tutut tukijärjestelmät, mutta tukiehtoihin on tulossa jonkin verran muutoksia.

Isojakin uudistuksia tulee hallinnon toimintaan, kuten tukijärjestelmien toimeenpanoon ja komissiolle tehtävään vuosiraportointiin.

Kailan mukaan EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa suurin haaste on ollut ja on edelleen, miten maamme pohjoiset olosuhteet huomioidaan.

Uudistuksessa korostuvat ruuantuotannon kannattavuus, ilmastomuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuus ja uusien viljelijöiden saaminen alalle. 

Korona-aikana elintarvikehuollon toimivuus ja ulkomaisen kausityövoiman saanti on ollut keskeisintä.

Kaila kuuluu huoltovarmuuskeskuksen hallitukseen. Tämän lisäksi hän toimii puheenjohtajana elintarvikehuoltosektorissa, jossa ruokaketjun toimijat käsittelevät yhdessä huoltovarmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Elintarvikehuollon toimimisen varmistamiseksi on tehty varautumissuunnitelmia ja Kailan mukaan elintarvikehuolto  ja toimijoiden yhteistyö on korona-aikana toiminut hyvin.

Uudet haasteet ovat kiinnostaneet

Työssään ruokaosaston osastopäällikkönä Kaila sanoo olevan paljon hyötyä, että hän on maatilalta kotoisin ja hänellä on monipuolista työkokemusta.

− Maatalousoppilaitoksen harjoittelujakson tein maatalouslomittajana. Lomittajan työ on varsin vaativaa. En enää taitaisi uskaltaa ottaa vastuulleni toisen eläimiä, sanoo Kaila, joka on ollut myös lomalautakunnan sihteeri.

Työssään MTK:ssa Kaila on saanut hyvän kosketuksen viljelijöihin ja heidän huolenaiheisiinsa.

Kaila nimettiin 2008 maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan erityisavustajaksi.

− En ollut aiemmin ollut politiikassa aktiivisesti mukana, mutta tilaisuuteen oli tietysti tartuttava. Tehtävä oli hyvin antoisa ja opetti paljon. Kaila sanoo.

Olen rohkeasti hakenut uusia tehtäviä

Vaikka Minna-Mari Kaila on koko ajan edennyt urallaan, hän sanoo, että ei ole tehnyt urasuunnitelmia.

− Kun virkoja on tullut auki, olen rohkeasti hakenut kiinnostavia paikkoja.  Olen halunnut kokeilla uusia haasteita enkä ole  etukäteen murehtinut, mahdanko pärjätä, Kaila sanoo.

Nykyisessä virassa Kailalla on 130 alaista. Ruokaosaston organisaatio on Kailan mukaan matala.

Osastopäällikön alaisina ovat yksiköiden päälliköt ja asiantuntijat.

Ruokaosastolla on kahdeksan yksikköä, muun muassa maaseudun kehittämisyksikkö, eläin- ja kasviterveyden yksikkö sekä elintarviketurvallisuusyksikkö.

− Ruokaosastolla on töissä huippuväkeä. Meillä on välittömät ja suorat välit. Pyrin olemaanja uskon myös olevani esimiehenä helposti lähestyttävä,  Kaila kuvaa itseään johtajana.

Teksti ja kuva Sari Keskitalo

Aiheeseen liittyviä juttuja