Metsäpolitiikka oikeille raiteille

Viime vuodet hallitus on epäonnistunut metsäpolitiikan hoidossa ja edunvalvonnassa. Suomen metsäammattilaiset ovat huippukoulutettuja. Talousmetsien luonnonhoito on erinomaisella tasolla, metsälaki ohjaa erityisen tärkeät luontokohteet hakkuiden ulkopuolelle. Metsien sertifiointi ohjaa metsienkäyttöä ja käsittelytavat ovat kehittyneet.

Metsäpolitiikka oikeille raiteille | Vaalit | Kotiseutulainen

Suomessa n. 90 % metsistä kestävän metsänhoidon PEFC-sertifioituja. Uudet PEFC-standardit edistävät luonnon monimuotoisuutta ja varmistavat metsien hiilensidontaa ja varastointia.

Suomessa on puolet Euroopan tiukasti suojeltujen metsien pinta-alasta sekä merkittävä määrä vapaaehtoisesti suojeltuja metsäalueita. Tämä riittää.

Hakkuut ovat vuosittain n.73 milj. m3 ja hoidetut metsämme kasvavat n. 103 milj. m3 vuosittain. Maailman kehittyneimmät ja uudistuskykyisimmät metsäyhtiöt ovat Suomessa. Puusta tehdään yhä enemmän monia vielä tuntemattomia tuotteita. Puusta saatava ligniini soveltuu sähköauton akun uusiutuvaksi anodimateriaaliksi tai nanosellusta tehdyllä kasvualustalla voidaan kasvattaa syöpäpotilaan omia soluja, jotka voidaan antaa takaisin potilaalle. Vihreän siirtymän tulee olla realistinen ja turvata vakaa metsäpolitiikka Suomeen. Metsänomistajan tulee voida luottaa omaisuuden suojaan.

Meidän vientituloista n.20 % tulee metsästä ja Suomen energiasta n. 30 %. Metsänomistajia on n.600 000 ja n. 60 % metsämaasta on heidän omistuksessansa sekä puukaupoista saamat tulot 2,33 mrd.€ vuonna 2021.

Päätöksenteko pitää pysyä Suomessa. 

Teemu Kinnari, Hollola

Metsäalan asiantuntija, eduskuntavaaliehdokas (kok)

Aiheeseen liittyviä juttuja