Vaalit ja demokratia

Elämme suurten, outojen ja vaikeiden muutosten ja tapahtumien aikakautta. Tulossa on kunnallisvaalit tai ehkä parempi ilmaisu olisi paikallisvaalit. Valitaan Forssan poliittiset päättäjät, demokratian ja julkisen vallan toteuttajat kotiseutumme hyväksi ja kehittämiseksi.

Capitol Hillin tapahtumat ja terrorismi USA:ssa, demokratian historian eräs keskeisistä valtiosta vaatii jokaista pohtimaan demokratiaa, sen puolustamista  ja kehittämistä.

Miksi kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, demokratia on joutunut kyseenalaiseksi? Mitä on tapahtunut? Miksi elämme suuren poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden tilassa?

Globaali koronapandemia ei riitä yksin syyksi tapahtumille Pohjois-Amerikassa tai Suomessa.  Demokratian pirstaloituminen, uhka demokratian tuhoutumiselle leijailee ilmassa. Demokraattinen päätöksenteko on uhattuna.

Nationalismin ja ääriliikkeiden nousu (Suomessa persut ja heidän liittolaisensa), terrorismi,  ilmastokriisi, pakolaiset, eriarvoisuuden lisääntyminen, Fake news, sosiaalinen media (Twitter ja Facebook), muutamia tekijöitä mainitakseni. Jokainen näistä koskee myös jokaista forssalaista, jokaista yksilöä, perhettä. Ja erityisesti juuri tulevat kunnallisvaalit ovat tilaisuus ottaa kantaa. Ilmaista mielipiteensä todellisen demokratian kehittämisen puolesta.
Jännite markkinatalouden (kapitalismin) ja demokratian välillä on kasvanut. Uusliberalismin läpitunkema talouselämä sekä Suomessa että globaalisti on osaltaan johtanut tilanteeseen, jossa poliittinen demokraattinen päätöksenteko on suuresti vaikeutunut.

Suomen nykyinen hallitus on tosiasiassa oppositiossa kun mietitään, kuka ja ketkä pitävät todellista taloudellista valtaa ja mediavaltaa. Kärjistäen voidaan sanoa, että todellista ja suoraa demokraattista päätöksentekoa ei yhteiskunnassa juuri muualla ole kuin eduskunnassa ja paikallisissa valtuustoissa.

Demokratia ei ole itsestään selvyys. 

Suomessa, Forssassa, demokraattinen poliittinen järjestelmä on vain hivenen yli sata vuotta vanha. Forssan poliittinen historia on ainutlaatuinen Suomessa. Kaksi puoluetta, demarit ja vihreät, ovat täällä perustettu.

Demokratian ydin on se paikka, missä asut, elät, käyt koulua, teet työtäsi, vietät vapaa-aikasi.

Demokratian ydin on yhteistyö, erilaisuuden ymmärtävä, sietävä ja kehittävä yhteistyö. Konkreettisesti itseäsi lähellä olevan elämänpiirin vaaliminen ja kehittäminen. 

Suomen eduskunnan ja hallituksen onnistuminen tärkeässä ja vaativassa tehtävässään vaatii paikallisen demokratian toimivuuden. Poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon supistuminen vain eliitin käsiin, uhkaa nopeasti meitä paikallisesti. Demokratiaa voi kehittää vain demokraattisin ja ihmiskeskeisin keinoin ja välinein.

Alpo Suhonen

Aiheeseen liittyviä juttuja