Lounais-Hämeen asukkaiden palvelut on turvattava

Hyvinvointialueella käydään vilkasta keskustelua palveluverkosta ennen palveluverkkopäätöksiä. On esitetty, että säästöjä haettaisiin myös liikkuvilla palveluilla ja digitalisaation hyödyntämisellä. Toisaalta samalla suljettaisiin Lounais-Hämeestä mm. terveysasemia ja palveluita keskitettäisiin myös varhaisen tuen kuin perusterveydenhuollonkin osalta.

black and gray stethoscope

Näkemyksemme mukaan olemassa olevat ja täysin toimivat työtilat kunnissa on järkevää, niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin, verrattuna palveluiden käyttäjien ja henkilökunnan ajeluttamiseen ympäri maakuntaa.  Sote-lainsäädännössä painotetaan varhaisen tuen, perusterveydenhuollon ja lähipalveluiden merkitystä. Tästä lainsäädännön linjasta on pidettävä kiinni myös Kanta-Hämeessä.

Kunnilla on hallussaan sote -kiinteistöjä ja niiden vuokratasot puhuttavat. Niitä on myös käytetty perusteluna sille, miksi kiinteitä palvelupisteitä ei voisi olla. Kunnat ovat asettaneet tilojen vuokrat lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Olemme olleet ja olemme edelleen valmiit neuvottelemaan vuokratasoista, jotta ihmisille tärkeät palvelut turvataan. Palveluilla turvaamme kuntiemme elinvoiman ja vetovoimaisuuden, jota kautta myös hyvinvointialueiden rahoitus verotuloleikkureiden kautta muodostuu.

Lounais-Hämeen alueella henkilöstön saatavuus on julkista keskustelua parempi. Sairaanhoitajia ja lähihoitajia valmistuu alueemme erinomaisista oppilaitoksista. Myös muita ammattilaisia kuten lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä on mahdollista sijaintimme ansiosta ja työhyvinvointiin panostamalla houkutella seudullemme. Eli henkilöstöpulakaan ei ole kestävä syy lyödä terveysasemien ovia säppiin. Toimivat, seudullisesti kattavat ja valmiit sote –kiinteistöt ovat hyvinvointialueelle vahvuus niin palveluiden laadun kuin henkilöstön saatavuuden kannalta.

Toivomme, että voimme aloittaa hyvinvointialueen kanssa suoran keskustelun siitä, miten turvaamme seutumme asukkaiden palvelut nyt ja tulevaisuudessa. Kunnissa ollaan hyvinvointialueiden kanssa valmiita aitoon yhteistyöhön ja neuvotteluihin vuokratasoista lähipalveluiden säilyttämiseksi ja esimerkiksi innovoinnissa ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi.

Allekirjoittajat

Ypäjän kunta
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Alanko

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa

Kunnanjohtaja Tatu Ujula

Tammelan kunta
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Pura

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Olli-Pekka Jasu

Kunnanjohtaja Juuso Alatalo

Jokioisten kunta
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin

Kunnanjohtaja Jukka Matilainen

Humppilan kunta
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ahola

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reija Kaario

Kunnanjohtaja Antti Ahonen