TE-palveluiden siirtoa valmistellaan

Suomessa on valmisteilla valtakunnallinen TE-palveluiden eli työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus.

person in black long sleeve shirt holding persons hand

TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille tai kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on tuoda palvelut lähemmäs henkilö- ja yritysasiakkaita. Kanta-Hämeessä valmistelu etenee kahden työllisyysalueen mallilla, vastuukuntinaan Hämeenlinna ja Riihimäki.

Elinvoiman ja työllisyyden vahvistamista

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

TE-palvelut siirretään yksittäiselle kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. 

Kanta-Hämeessä kahden työllisyysalueen malli 

Kanta-Hämeessä työllisyyspalveluita valmistellaan kahden työllisyysalueen mallilla: Hämeenlinnan, Hattulan ja Forssan seudun kuntien (Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä) yhteinen työllisyysalue TyöHäme sekä Etelä-Hämeen työllisyysalue, johon kuuluvat Riihimäki, Janakkala, Hausjärvi ja Loppi. Jos malli menee läpi, vastuukuntina näillä työllisyysalueilla toimivat Hämeenlinna ja Riihimäki.

Kanta-Hämeen työllisyysalueiden yhteinen tavoite on järjestää työllisyyspalvelut siten, että ne tukevat yritysten elinvoimaa ja kilpailukykyä, lisäävät työllistymistä ja hyödyntävät kuntaekosysteemin monia mahdollisuuksia: työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kotoutumisen tuki, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut toteuttaa sama vastuutaho.

Forssan seudulla eri työllisyyden toimijat ovat yhteistyössä kehittäneet työllisyydenhoidon ekosysteemiä, Virta-verkostoa. Virta-verkosto on kehittänyt erilaisia palveluita sekä työnhakijoille että työnantajille, tavoitteena edistää työllistymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Aiheeseen liittyviä juttuja